تبلیغات
ثانیه های زندگی - ﺧﯿـــﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺘــــ
ﺧﯿـــﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺘــــ
ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻝ ﺗـــ ـــﻮ ﺯﻧـــﺪﻩ ﺍﻡ
ﻭ ﺗــــ ـــﻮ ﺑﯽ ﺧﯿـــــــﺎﻝ ﻣـــــﻦ !!!
ﺧﯿـــﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺘــــ
ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑـــ ﻩ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﺯ ﺗـــ ـــﻮ ﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴــــﻢ
ﻭ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﺧــــﻮﺍﻧﯽ!!!
ﺧﯿـــﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺘــــ
ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﯽ ﺗــــ ـــﻮ ﺷــــﺎﻋﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ
ﻭ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﯼ ﺷﻌــــﺮﻫﺎ ﯾﻢ!!!


تاریخ : سه شنبه 25 تیر 1392 | 04:26 ق.ظ | نویسنده : parisa jaffari | نظرات

  • خانه دوستی
  • آریس باکس
  • زیبا مد
  • آقا موسا