تبلیغات
ثانیه های زندگی - باران....!
                                                                       بـــاران بـــهانه بـــود آرے ،
                                                                          بــــاران بــــهانه بــــود
                                                            تا مــــن حــــرف دلــــم را بــــزنــــم ،
                                                                       بـــــاران بـــــهانه بـــــود ،
                                                                بـــــاران که کـــــاره ای نبـــــود !
                                                               همـــــه ی حـــــرفــــم ایـــــن بـــــود :
                                                         کــــه من ِ لعنتی عاشـــــق تـــــو هستم !

تاریخ : چهارشنبه 2 اسفند 1391 | 09:55 ب.ظ | نویسنده : parisa jaffari | نظرات

  • خانه دوستی
  • آریس باکس
  • زیبا مد
  • آقا موسا