تبلیغات
ثانیه های زندگی - ...
منـــو از ایـــن عــذاب رهـــا نمیکــنیـ
کنــارمــی بـــه مـــن نگـــاه نمیکـــنیـ
تمـــام قلـــب تـــو بـــه مــن نمیرســهـ
همیـن کــه فکـرمــی بــرای مـن بســهـ

تاریخ : یکشنبه 18 اسفند 1392 | 06:27 ق.ظ | نویسنده : parisa jaffari | نظرات

  • خانه دوستی
  • آریس باکس
  • زیبا مد
  • آقا موسا