تبلیغات
ثانیه های زندگی - از زندگی سیرم ...!
گاهـــی آنقـــدر دلـــم از زندگـــی سیـــر میشود
که میخـــواهم تا سقفـــ آسمان پـــرواز کنـــم
و رویش دراز بکشـــم
آرام و آســـوده !
مثـــل ماهـــی حوض مان
که چنـــد روزیـــست روی آبـــ است …!


تاریخ : شنبه 20 مهر 1392 | 04:04 ق.ظ | نویسنده : parisa jaffari | نظرات

  • خانه دوستی
  • آریس باکس
  • زیبا مد
  • آقا موسا